Wiadukt nad autostradą A2

Dzięki uprzejmości jednego z naszych czytelników Pana Tomasza, otrzymaliśmy sygnał o niebezpiecznej sytuacji w ruchu pieszych i rowerzystów jaka ma miejsce na wiadukcie nad autostradą A2.

Wiadukt nad autostradą A2 znajduje się na drodze 2415P pomiędzy miejscowościami Konarzewo i Dopiewiec. Niebezpieczeństwo w ruchu pieszych i rowerzystów wynika najprawdopodobniej z błędnego projektu ponieważ chodnik znajduje się tylko nad autostradą, natomiast na podjeździe i zjeździe z wiaduktu już go nie ma. Zaistniałą sytuację bardzo dobrze ilustrują nadesłane zdjęcia.

Uczestnicy ruchu drogowego jakimi są piesi i rowerzyści pokonują wiadukt na jego podjeździe i zjeździe muszą wybierać czy chcą poruszać się po dość stromym zboczu czy drogą. Pieszy poruszający się drogą jest słabo widoczny lub wcale dla kierujących pojazdami z przeciwnej strony wiaduktu. Taka sytuacja realnie wpływa na zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Jednym z rozwiązań jest jednostronne poszerzenie nasypu po stronie zachodniej i wykonanie na nim ciągu komunikacyjnego dla pieszych i rowerzystów, który dodatkowo zostałby oświetlony.

Będziemy przyglądać się sprawie na bieżąco i niezwłocznie przekażemy Wam nowe informacje. A na ten moment prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i ostrożności przejeżdżając przez wspomniany wiadukt.

Fot. Tomasz Dziamski