Kontakt

Puls Gminy

"Puls Gminy" to bezpłatny magazyn dla mieszkańców Gminy Dopiewo. Pismo ukazuje się w nakładzie 6000 egzemplarzy, w cyklu miesięcznym. Magazyn dostarczany jest bezpłatnie do mieszkańców Gminy Dopiewo i podmiotów gospodarczych. Kolportowany jest w stałych punktach dystrybucyjnych oraz bezpośrednio do gospodarstw domowych.

Kontakt:

Michał Nowak - Redaktor naczelny / Wydawca

michal@pulsgminy.pl

Natalia Wróblewska - Dyrektor handlowy / Wydawca

natalia.wroblewska@pulsgminy.pl